uitsnede homepage7550.jpg
Harriemaesen.nl
Welkom / Welcome

‘Het doel van de kunst is niet het uiterlijke van de dingen weer te geven,

maar het innerlijk… dat is de echte werkelijkheid’ (Aristoteles).

 

‘Het streven is om mijn kunst een ziel te geven, bij de toeschouwer vragen op te roepen, op een andere manier te laten kijken en een andere werkelijkheid te laten ervaren. Het is het mooiste als de kijker in mijn werk zijn persoonlijke ervaring, gevoel en verhaal kwijt kan en op reis gaat in zijn eigen, unieke gedachtewereld’ (Harrie Maesen).

 

 

 

"The purpose of art is not the outward display of things,
but the inside ... that's the real reality '(Aristotle)

"The aim is to give my art a soul, to evoke questions, to encourage the spectator to look in a different way and to let him experience a different reality. "It is best if the spectators can lose themselves in their own unique mind, based on their personal experience, feelings and stories”. (Harrie Maesen)

 

Facebook